Квитки та послуги

ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ В ЛЕБЕДИНСЬКОМУ МІСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МУЗЕЇ ІМ. Б.К. РУДНЄВА

Категорії відвідувачів

 

Види послуг

Дорослі відвідувачі   Діти (учні шкіл і гімназій)
Вхідна плата за відвідування музейних експозицій 15 грн.   5 грн. (за винятком дошкільнят)
Плата за музейну (позамузейну) екскурсію, лекцію, тематичне заняття 15 грн.   5 грн. 
Вхідна плата за відвідування окремих виставок з інших організацій або музейних фондів 15 грн.   5 грн. 

Сфера інших платних послуг музею:

  • Проведення фотозйомок окремих експонатів – 20 грн. 
  • Фотографування на замовлення в музеї (весілля) – 200 грн.
  • Наукові консультації з питань культури, літератури, образотворчого мистецтва, історії, архітектури, краєзнавства, народознавства та туризму (за 1 консультацію) – 50 грн. 
  • Користування рідкісними бібліотечними виданнями – 50 грн.
  • позамузейна лекція (на замовлення) – 100,0 грн;
  • організація та/або проведення виставкових заходів у приміщенні художнього музею (на замовлення) – 300,0 грн.
  • обслуговування екскурсійних груп та окремих відвідувачів з відвідуванням художнього музею та продовженням на позамузейній території (на замовлення), за 1 годину – 250,0 грн.

МАЮТЬ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЮ ТА ВИСТАВОК (ЗА ПРЕД’ЯВЛЕННЯМ  ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ):

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Підстава: п. 11 постанови КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту і матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 №226.

Діти дошкільного віку

Підстава: ч.2 ст. 8 Закону України «Про культуру» (діти дошкільного віку, учні,  інваліди мають право на відвідування державних та комунальних закладів культури, позашкільних закладів освіти галузі культури на пільгових умовах, передбачених законодавством). Стаття  20  Закону України “Про охорону дитинства” (з метою сприяння соціальному, духовному, моральному благополуччю, всебічному здоровому розвитку дитини держава забезпечує їй безкоштовний доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури шляхом надання можливості користування бібліотечними фондами, виставковими залами, музеями тощо).

Документи: свідоцтво про народження (діти дошкільного віку – до 6 років)

Інваліди І-ІІ групи

Підстава: ст. 34 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875 (місцеві органи виконавчої влади зобов’язані забезпечувати інвалідам необхідні умови для вільного доступу і користування культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом. Інваліди користуються переліченими послугами безплатно або на пільгових умовах згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування за участю громадських організацій інвалідів).

Документи: пенсійне посвідчення (пенсія по інвалідності) та/або довідка МСЕК.

Ветерани війни, учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців

Підстава: ст.3 Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців від 15 квітня 1994 року; ратифіковано Україною 26.04.1996 року (дані категорії осіб мають право на надання пільг при відвідуванні культурно-просвітніх установ у порядку, передбаченому Стороною перебування).

До членів сімей загиблих військовослужбовців належать батьки, діти, дружина (чоловік) загиблого.

Документи: посвідчення учасника бойових дій; документ, що підтверджує належність до членів сім’ї загиблого військовослужбовця (пенсійне посвідчення, довідки тощо).

Працівники музеїв та заповідників

Підстава: ст. 28 Закону України «Про музеї і музейну справу» від 29 червня 1995 року № 249 (працівники музеїв мають право на безкоштовне користування довідково-інформаційною, бібліотечною і архівною базами музеїв України та відвідування музейних закладів).

Документи: посвідчення працівника відповідного закладу.

Члени Національної спілки художників України

Учні художніх шкіл, студенти художніх училищ та художніх вузів

За умови пред’явлення документа, що засвідчує належність до вказаної  категорії громадян.

Рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються Комунальним закладом виконавчого комітету Лебединської міської ради «Лебединський міський художній музей ім. Б.К.Руднєва» та їх вартості № 65 від 21.03.2018”

Рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 18.11.2020 № 284 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 19.06.2019 № 176»