Історія Лебедина в датах і фактах (події та потрясіння 1917-1918)

0
3888

(за матеріалами Ю.В.Голода)

24 грудня 1917 – в будинку купця Калугіна (нині будинок райвідділу освіти) відбулися організаційні збори Спілки робітничої молоді Лебедина. Був обраний комітет на чолі з Іваном Панасовичем Жолдаком.

4 січня 1918 – в Лебедині була проголошена Радянська влада. Переобрана Рада робітничих депутатів (голова Д.Н. Бур’ян) взяла владу в свої руки. Більшовицька партійна організація разом з Радою створили Лебединський повітовий ревком, на чолі з М.Н. Демченком.

24 березня 1918 – у зв’язку із наближенням наступаючих німецьких військ, в Лебедині відбувся мітинг, організований місцевою більшовицькою партійною організацією. На мітингу була обрана комісія для організації партизанських загонів та диверсійних груп.

Лебедин. Похорон командира взводу П.С.Денисенка, забитого лебединцями на Базарному майдані. Березень 1918

4 квітня 1918 – представники більшовицької влади залишили Лебедин.

Незмінний телеграфіст Лебедина – Іван Марченко (праворуч), що приймав повідомлення про зміну влад в часи Української революції 1917-1921 рр.

5 квітня 1918 – в Лебедин вступили німецькі війська.

Весна 1918 – влада в Лебедині переходить до представників Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. Призначені: повітовий староста – поміщик Стасюлевич, його замісник – поміщик Штепа, начальник охорони – син межиріцького купця – Ключко.

22 травня (4 червня) 1918 – Лебединське повітове земство випустило перший номер газети «Земские известия». Газета виходила тричі на тиждень (у вівторок, четвер та суботу), ціна її була 25 коп. Редактор – А.І. Влезьков. Друкувалась в друкарні О.Г. Солодовнікова. Чимало місця на її чотирьох сторінках відводилось повітовій хроніці, подіям у Росії, в Україні та за кордоном.

Фрагмент газети «Земские известия»

28 липня 1918 – газета «Земские известия» повідомила: «В воскресенье, 28 июля в с. Влезьки Боровенской волости, во двор Д.С. Влезькова явилось шесть вооруженных бандитов, с целью обыска оружия. Не найдя ничего, бандиты ушли предупредив хозяина – не говорить об этом никому. Между бандитами опознаны участники в убийстве Нагорного и в разбойных нападениях на Чупаховский завод – военнопленный австриец и Харитон Фролов» (Б.Ткаченко. Лебедия.2000. с. 225-226).

15 липня 1918 – в Лебединській земській лікарні перебувало 115 хворих.

Лебедин. Народний будинок. Фото: 1900-і рр.

23 (10) липня 1918 – газета «Земские известия» 25(12).07.1918: «Открытие украинских курсов… 23 числа (в 12 ч. дня) в Народном доме происходило открытие курсов. Учащихся собралось более 150 чел. После молебна уездный староста Н.Н Стасюлевич на украинском языке приветствовал собравшихся и пожелал им успехов в предстоящем деле. Затем приветствовал курсистов председатель управы А.Н. Мок…кий, который в кратких чертах объяснил историю возникновения настоящих курсов. От союза законоучителей приветствовал курсистов священник о. А.Солофненко, который выразив надежду, что курсисты, приобретая познания по украинскому языку и применяя их в школе, начнут и им законоучителям, легче справляться с украинской речью на занятиях по Закону Божьему. Указав на трудность предстоящего дела, так как украинизация у нас не опирается на мнение большинства населения, о. А. Солофненко выразил надежду, что эта трудность облегчится тем сознанием, что в самостоятельном государстве должен быть и свой государственный язык, в данном случае – украинский. 

Грищенко Микола Андрійович – організатор курсів української мови в Лебедині (1918). Керівник лебединської “Просвіти”. Розстріляний 26 листопада 1937 року в Сумах

От учащихся приветствовал съезд учитель М.К. Стешенко речью на украинском языке: «Вельмишановні товариші й товаришки! Привітаю вас, як перших представників рідної української освіти, і як великих провідників тієї високої національної культури, за котру цілі сторіччя боролась українська прогресивна інтелігенція. Занедбаний український народ, забутий більшістю своєї інтелігенції, цілі віки страждав під гнітом московської самодержавної влади. Ця влада умисно затемняла його думку чужою, незрозумілою для нього мовою, і не давала ніякої можливості для національно-культурного розвитку України. Але час панування такої русифікаторської політики уже минув. Наш народ незабаром повинен збудувати собі нове світле життя, котре б поставило його наряду з культурними народами всього мира. Чудова природа нашого краю, багатство творчих сил українського народу все це мусить поставити наш край, при ізвєстних умовах, на високу ступінь національної культури. «І забудеться срамотня давняя година і оживе добра слава – слава України». После этого хор учащихся пропел «Ще не вмерла Украина» и «Заповит»… Чувствовалось будто учительство кого-то хоронит».

Доклад Загальних зборів Ради Лебединського товариства “Просвіта”, 7 травня 1918

24 (11) липня 1918 – газета «Земские известия» 27(14).07.1918: «На Украинских курсах. Чтение лекций началось в среду, 24-го июля. Лекторами состоят местные работники по народному образованию П.И. Духно (заведующий внешкольным образованием), А.Ф. Романенко (учитель гимназии) и С.А. Таранушенко (доц. Харьковского университета). Занятия продолжаются от 9 ч. утра до 1 ч. дня (3 лекции) и от 6 до 8 час. вечера (1 лекция). Предполагаются экскурсии. Читаются лекции на украинском языке, не на местном, а научном литературном, как заявляют лекторы. Естественно, что сознательные слушатели (слухачи), напрягая всё своё внимание, все-таки не улавливают смысла речи из-за массы непонятных слов. И естественно, что среди напряженной тишины поминутно слышится шопот: «Как? Что это значит?»… Лектор С.А. Таранушенко …заявил, что у него катар горла и потому он читает лекции так тихо, что едва слышно в первом ряду. Сравнительно громко и оживленно читает лекции П.И. Духно».

Родинне фото Таранушенків. Зліва на право: Стефан Андрійович, Наталія Андріївна, Андрій Петрович, Настасія Василівна, Зінаїда Олександрівна (дружина Стефана Андрійовича), Федір Андрійович, Петро Андрійович Таранушенки. Лебедин, 1912. Фото зберігається у НЦНК “МІГ”, КН №19905

21 (8) липня 1918 – газета «Земские известия» 6.08.(24.08.).1918: «О собрании любителей изящных искусств. 21 (8)  июля с.г. в зале Земской управы состоялось общее собрание лебединского культурно-просветительного общества любителей изящных искусств. Председателем был избран  А.А. Краснов, секретарем И.В. Солодовников. Были заслушаны доклады: «о действиях общества за истекающий год», «об образовании музыкальной секции», «о духовом оркестре», «о квартире», «об образовании лекционной секции», «об урегулировании благотворительной деятельности общества», «об избрании почетных членов» и др. Присутствовало на собрании 56 членов общества… Особенный интерес возбудил вопрос об образовании музыкальной секции. До сих пор вся деятельность общества главным образом сосредотачивалась на развитии театрального искусства. Театральная секция работала очень интенсивно и год прошел для любителей не бесполезно… За год дано на дело благотворительности более 10 000 рублей, и осталось в кассе общества для дальнейшего развития дела около 6 000 рублей.

Лебединські артисти та благодійники театрального мистецтва. В першому ряду: в центрі – граф Олексій Васильович Капніст (1879-1958) і голова Лебединської управи Микола Олексійович Кононенко. Праворуч Кононенка сидить Варвара Кузьмівна Демченко – сестра Бориса Кузьмича Руднєва, засновника Лебединського художнього музею.

Не так обстоит дело с развитием других изящных искусств, например с музыкой и пением… До сих пор не удается сорганизовать оркестр силами любителей. Так же слабо обстоит дело с хором… Первая попытка общества организовать духовой оркестр оказалась неудачей… Интересно было предложение А.И. Влезькова обратиться к учащейся молодежи гимназии и высшего начального училища, играющих на музыкальных инструментах, чтобы их силами организовать любительский оркестр. В результате собрание решило пока не ликвидировать духового оркестра, как предложило правление, а избрать комиссию в составе А.А. Леонтьева, Ф.И. Коркушка, А.А. Одарченка, В.В. Гладкова, Н.М. Гальковского и А.И. Влезькова для выяснения всех возможностей организовать оркестр силами любителей, и для переговоров с дирижером Б.Н. Петренко. Дело организации музыкальной секции и образования симфонического оркестра любезно приняли на себя директор мужской гимназии Н.М. Гальковский, неутомимый устроитель музикально-вокальних вечеров в гимназии, доставившим лебединскому обществу немало наслаждения и А.И. Пинчуков, даровитый регент соборного хора и преподаватель женской гимназии и высших начальних училищ… В.В. Гладков предложил бесплатное помещение, И.В. Белоярцев пожертвовал свою виолончель… Большой интерес вызвал доклад А.И. Пинчука об организации народного хора… Относительно квартиры для общества постановлено просить графиню С.П. Капнист о сдаче обществу в аренду дома на Сумской улице… На заседании выбраны единогласно почетными членами общества: К.А. Зильберника и В.К. Демченко».

Літній будинок Капністів на Сумській вулиці в Лебедині (нині – Героїв Майдану).

28 (15) липня 1918 – газета «Земские известия» 30(17).08.1918: «Панихида. В воскресенье, 28 июля, в Соборной церкви совершена панахида по «убиенном помазанике Божьем Николае». Маса молящихся при пении «Со святыми упокой» и «Вечная пам’ять», как один человек опускалась на колени и слышалось сдержанное рыдание по всему храму».

1 серпня (19 липня) 1918 – Лебединським повітовим старостою був полковник Стасюлевич.

29 (16) липня 1918 – газета «Земские известия» 1.08.(19.07): «Вот уже неделя, как начались курсы, а курсанты все-таки мало, если не сказать ничего, не приобрели знаний  по украинскому языку. Посещаются лекции и утром и вечером. С 29 июля прибыл новый лектор Г.М. Хоткевич. Он читает лекции по истории Украины. Его лекции, как и лекции П.И. Духно, кажется завоевывают симпатию слушателей. Лекции П.И. Духно по изучению украинской мовы (речи)… отличаются жизненностью и, как таковые, могут где-либо найти применение в школе. Лекции же Хоткевича, хотя пока не отличаются жизненностью, но захватывают внимание всей аудитори тем, что автор хорошо владел украинской мовою так живо, картинно и вместе с тем с таким чувством читал свою лекцию, что слушатели не замечали как проходит час…Так картинно, в своеобразной окраске лектор излагает историю Украины и курсисты с напряженным вниманием слушают его, не отвлекаются чем-либо, не шепчуться, не спрашивают в недоумении: что это значит? и не просят «громче, громче», что многократно повторяется на лекциях Романенка и Таранушенка. И за то получили от заведующего курсом Н.А. Грищенка предупреждение, что за неумение держать себя на лекциях курсисты будут «выставляться» т.е. удаляться с лекций. Мера наказания несколько неудобная и оскорбительная для взрослых сознательных слушателей».

Лебедин. Хата Петра Васильовича Таранушенка – діда Стефана Андрійовича Таранушенка. Біля хати: Стефан Таранушенко, Настасія Василівна та Петро Андрійович. Фото 1912

29 (16) липня 1918 – газета «Земские известия»: «Известная в Лебедине «Группа сценического искусства устроила благотворительный вечер, чистый сбор с котрого поступил в пользу детей приюта в помещении Народного дома: ставилась пьеса «Крадене щастя», украинская драма с пением, хором и танцами; сочинение Юльченко-Здановской, в половину 12 ночи танцы, оркестр духовой музики; организацию буфета любезно приняла на себя М.Н. Сбитнева; продажа билетов (цена от 8 р. до 1 р. 50 к.) в кассе театра с 12 ч. дня. Начало в 20-30 вечера. Ответственные распорядители: С.В. Сбитнев, И.А. Гребенник и А.И. Добровольский.

Лебедин. Базарна площа. Фото: 1920-і рр.

30 (17) червня 1918 – газета «Земские известия» 25(12).07.1918: «Письмо в редакцию директора гимназии Гальковского благодарит за устройство благотворительного вечера 17 (30) июня с.г. в пользу недостаточных учеников Лебединской мужской гимназии – всем лицам принимавшим участие и оказавшим активное или материальное содействие «Вечеру роз»: М.Н. Сбитневой за приготовление и организацию буфета; С.В. Сбитневу за принятие активного участия в организации спектакля и за пожертвование в сумне 150 руб.; графине В.В. Капнист за пожертвование роз, В.К. Зильберник за продажу роз, группе любителей сценического искусства под. режисерством Б.Н. Щокин-Кротова. Спектакль «Вечер роз» состоялся 17 (30) июня 1918. Чистый сбор 5 415 руб. 30 коп. Расход – за вина разные 1178 р, по счету садоводства графа Капниста за цветы 228 р. Ответственный распорядитель С. Сбитнев.

Графиня Варвара Капніст в саду, біля маєтку в Михайлівці. Фото 1913

3 серпня (21 липня) 1918 – газета «Земские известия»: «Домашний вечер. Так курсисты назвали свой вечер. Он состоялся в субботу 3 августа в 8 час. вечера в зале мужской гимназии. Инициатором и организатором его был лектор Хоткевич. Кроме пения украинских и галицких песен, была декламация украинских басен и стихотворений. Всего исполнено было 20 номеров. Надо удивляться искусству и умению Хоткевича – в такой короткий срок, 3-4 дня, так хорошо все организовать, что слушатели получили истинное наслаждение на вечере».

3 серпня (21 липня) 1918 – газета «Земские известия»: «На украинских курсах ход лекций в последнее время несколько изменился. Прибыли нове лекторы: Хоткевич по истории Украины и Волынский по изучению украинской мовы. Курсисты разделены по изучению мовы на 3 группы: 1) группа Духно, 2) Волинского, 3) Романенко, прекратившего чтение лекций по украинской литературе, закончивши их на «Слове о полку Игореве». Но все-таки и теперь, ясно как день, что хотя курсисты и с тремя лекторами изучали мову – они за месяц не освоятся с нею настолько, чтобы свободно говорить и вести преподавание на украинском языке. Ведь если учитель позволит себе на уроке часто заглядывать в граматику или в тетрадку, то ученики сразу увидят, что он не в курсе дела и авторитет его будет подорван… На лекциях Таранушенка по изучению искусств Украины, курсисты посещают старинную живопись и архитектуру храмов, чертят планы церквей. Да, серьезно чертят, но загляните в любую тетрадку – что там начертано! Показываются световые картины разных предметов древности: храмов, обряд, посуды, рисунков. Лекции зачитываются до 10-го часу вечера».

Лебедин. Успенський собор. Фото поч. ХХ ст.

4 серпня (22 липня) 1918 – газета «Земские известия»: «На воскресенье 4 августа назначена экскурсия в с. Михайловку для ознакомления с древностями».

6 серпня (24 липня) 1918 – газета «Земские известия» 8.08 (26.07).1918: « Как недавно обещали грабители явиться к В.П. Добровольскому на чай – так и выполнили обещание 6-го августа в 5 час. утра. Их явилось 10 чел. вооруженных и на подводах. Ограбивши и взявши что только можно было, они ушли по направлению г. Сумы».

6 серпня (24 липня) 1918 – газета «Земские известия»: «На украинских курсах. Занятия на курсах идут усиленным темпом. Начинают в 9 час утра и продолжают до 2-го часу дня, а затем с 16-30 дня до 20 час. вечера, а если демонстрируются картины по истории искусств Украины, то и ло 10 часов вечера. Уже заметно, что курсисты устали. Есть несколько больных… Лекции Хоткевича по истории Украины (до обеда 2 и после обеда 2) закончились в субботу 3 августа. И приходится с удовольствием повторить, что это, хотя местами и в субъективной окраске событий, все же были интересные лекции на курсах. Мягкий, задушевный голос лектора, свободное владение украинским языком, знание своего предмета, умение заинтересовать слушателей все время привлекало внимание на лекции не только всех курсистов, но и посторонних – преподавателей высших начальных училищ, студентов, чиновников. За одну неделю Хоткевич изложил историю Украины, начиная с самого древнего времени… и до настоящего времени. И на всех лекциях красной нитью проходило историческое мнение, что с утратой идеала – государство погибало».

Продовження далі…

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть ваш коментар!
Будь ласка, введіть ваше ім'я тут