Іоанно-Предтеченська церква в селі Рябушки

0
2821

Мурована однобанна церква з дзвіницею знаходиться на пагорбі, в центрі села Рябушки, що лежить у рівнинній місцевості. Завдяки високій дзвіниці (38 м), церква є архітектурною домінантою, що панує в сільській забудові та навколишньому ландшафті.

Збудована вона у 1886 році, за проектом щойно призначеного молодого харківського єпархіального архітектора В. Нємкіна, на місці однойменного дерев’яного храму, відомого ще з XVIII ст.

Іоанно-Предтеченська церква в селі Рябушки

Згадки про цей перший дерев’яний храм знаходимо у книзі Філарета Гумілевського «Історико-статистичний опис Харківської єпархії», читаємо: «Перший храм на честь Різдва св. славного Пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна побудований тут в 1770 році поміщиком Іваном Тимофійовичем Красовським. На місці, де нині стоїть слобода Рябушки і сама церква, так розповідають старожили, жив колись хутором один тільки селянин на прізвище Рябушка і на всьому просторі, де стоять нині слобода і церква, ріс величезний дубовий і березовий ліс, а внизу за течією річки Вільшаної був луг. Залишки всього цього видно ще й нині … Іван Тимофійович Красовський, що жив до 1770 року в Лебединському повіті в селі Тимофіївці, полюбив місце розташування Рябушек, де велика частина лісу і землі належала йому і, рухомий благочестям, з благословення Преосвященного Самуїла, єпископа Бєлгородського і Обоянського, в 1770 році, перш ніж побудував для себе будинок, заклав будинок Божий, і з того часу постійно вже жив в Рябушках, куди переселив частину людей своїх. У 1771 р вересня 11 д. церква освячена Лебединським протопопом Іваном Шкурським».

Гапоченко І. “Церква у селі Рябушки”, 1994 (колекція ЛМХМ ім. Б.К.Руднєва)
Гапоченко І. “Пейзаж” (Рябушки), 2007 (колекція ЛМХМ ім. Б.К.Руднєва)

У 1886 році, на місці старого дерев’яного храму, на кошти парафіян, була збудована кам’яна Іоанно-Предтечинська церква. В цей час до парафії церкви входили: Рябушки, Костів, Кирилівка, Вільшанка та Північне.

В 1875 році бував в Рябушках єпископ Харківський і Охтирський Сава. У своїх мемуарах він пише: «О 9 годині вечора прибув я в слободу Рябушку і зупинився на нічліг в будинку благочинного, священика Томашевськаго. Будинки в цій слободі розташовані в одну лінію на протязі 7-ми верст. Церква знаходиться майже в середині слободи. Унаслідок пізнього часу я не міг добре її оглянути».

Приймич Л. “На околиці села Рябушки”, 2007 (колекція ЛМХМ ім. Б.К.Руднєва)

Слід відзначити, що в архітектурному плані, церква у своїх зовнішніх формах повторює традиційний для єпархіальної архітектури кін. ХІХ ст. тип тридільної однобанної церкви з західним притвором, увінчаним дзвіницею.

Іоанно-Предтеченська церква в селі Рябушки, 1960-і рр.

Будівля видовжена (45 м), симетрична щодо поздовжньої вісі. Усі компартименти прямокутні в плані, центральний – значно ширший, ніж решта. Наріжники закріплено гранчастими півколонами. Такі ж півколони членують фасадні площини на окремі прясла.

Будівля має підвал і піднята на високий цоколь, що декорований нішами. Вікна розміщені в два яруси: у першому – великі аркові дверні й віконні отвори, облямовані широкими архівольтами з килевидними завершеннями. У другому ярусі центрального компартимента і західного притвору (а вони вищі, ніж бабинець та вівтар) у кожному пряслі – групи невеликих аркових вікон, здвоєних і строєних на кшталт біфоріїв і трифоріїв. Завдяки такій композиції фасадів будівля великого масштабу отримує дві масштабні шкали: трифорії та біфорії разом із півколонами задають великий масштаб, тоді як гіпертрофовані розміри вікон першого ярусу применшують загальний масштаб пам’ятки.

Іоанно-Предтеченська церква в селі Рябушки, 2008
Іоанно-Предтеченська церква в селі Рябушки, 2008

Над центральним компартиментом на низенькому, майже непомітному зовні четверику підноситься стрункий восьмерик, кожна грань якого має аркове вікно й завершена кокошником. Цей восьмерик має гранчасте купольне покриття параболічних обрисів із глухим ліхтариком та маківкою.

Над західним притвором – двоярусна дзвіниця типу «восьмерик на четверику». У восьмерику за сторонами світу – високі аркові отвори дзвонів. Кожна грань завершена кокошником. Вінчає дзвіницю високе восьмигранне шатро з ліхтариком і маківкою. Загалом як форми, так і декор фасадів характерні для того напрямку історизму, який орієнтувався на «російсько-візантійські» взірці.

Несподівано вражає своєю незвичайністю і певною нетрадиційністю інтер’єр храму. Великий центральний компартимент (17 х 14 м у плані) чотирма пілонами складної хрещатої форми поділяється на три нави, причому середня вдвічі ширша, ніж бічні, й дорівнює ширині вівтаря. Широкі півциркульні підпружні арки несуть світловий восьмерик, увінчаний восьмилотковим склепінням. Рамена просторового хреста перекрито лотковими склепіннями з розпалубками, наріжні дільниці та вівтар – хрестовими склепіннями.

Іоанно-Предтеченська церква в селі Рябушки, 2008

Західна частина церкви (так звана трапезна) розділена на три дільниці двома поздовжніми арками прогоном 9,0 м. Середня перекрита хрестовим склепінням з розпалубками, бічні – лотковими. Західний притвор традиційно тридільний, дільниці перекриті хрестовими склепіннями.

Інтер’єр має риси базилікальності, передовсім за рахунок глибинного розвитку простору, що підкреслюють нескінченні перспективні аркові членування, що спрямовують рух.

Іоанно-Предтеченська церква в селі Рябушки, 2020

Автор цієї будівлі застосував також цікавий композиційний прийом: у міру наближення від входу до вівтаря збільшуються прогони арок уздовж головної поздовжньої вісі.

Центральний дев’ятидільний компартимент, що значно вищий, ніж вівтар і трапезна, має краще освітлення. Завдяки наявності світлового восьмерика він демонструє тенденцію до центричності внутрішнього простору.

Іоанно-Предтеченська церква в селі Рябушки, 2020

Така розпланувально-просторова композиція будівлі – данина старим традиціям монументальної мурованої архітектури Слобожанщини. У пошуках реґіональної своєрідності не на рівні зовнішнього декору, а на глибшому рівні розпланувально-просторової структури, В.Нємкін звернувся до таких знакових витворів місцевої архітектурної школи XVIII ст. як Успенський собор (1728 – 38) і Покровська церква (1753 – 68) в Охтирці та Успенський собор у Межирічі (1759 – 75), де центральні компартименти також тринавові, дев’ятидільні.

Успенський собор у Межирічі (1759 – 75). Фото 2019

Іоанно-Предтеченська церква в селі Рябушки є проміжною ланкою в цьому напрямку творчих пошуків В. Нємкіна, що завершився появою такого шедевру як Спасо-Преображенська церква (1887 – 96) у с. Ворожбі.

Спасо-Преображенська церква у с. Ворожбі (1887 – 96). Фото 2019

Про пошуковий характер церкви в Рябушках свідчить і її не зовсім логічний план, і надто ускладнена система склепінчастих перекриттів, і така деталь: крайні біфорії центрального компартименту перерізаються поперечними стінами, що засвідчує коригування авторського задуму в процесі будівництва.

Будівля мурована з місцевої червоної цегли на вапняно-піщаному розчині. Вальмові й щипцеві дахи по дерев’яних кроквах укриті покрівельною сталлю. Початково фасади не тинькувалися, нині вони побілені. В інтер’єрі стіни потиньковані й побілені. Збереглися первісні олійні мальовання: підпружні арки мають ілюзорні світлотіньові розписи у вигляді кесонів, склепіння й арки в трапезній розмальовані арабесками, на стінах та пілонах центрального компартименту збереглися постаті святих та сюжетні композиції у вигляді окремих картин в аркових рамках.

Цю унікальну церкву поставлено на державний облік як пам’ ятку архітектури й містобудування місцевого значення з охоронним №287-См.

Іоанно-Предтеченська церква в селі Рябушки, 2020

Вже традиційно, за радянської доби будівля церкви використовувалася як склад місцевого колгоспу. Завдяки такому відношенню, в ХХІ століття церква увійшла в жалюгідному стані. Був втрачений іконостас.

Біля Іоанно-Предтеченської церкви в селі Рябушки, 2008

У 1986 році навіть ухвалювалося рішення про знесення церкви, але зусиллями керівника місцевого господарства її вдалося врятувати. У 2000 році храм був переданий Українській православній церкві Київського патріархату і відновив свою діяльність, але в той час будівля вимагала серйозного капітального ремонту: перекриття покрівлі куполів, заміни дверей, вікон, підлог. Коштів, як заведено, не вистачало… Але в 2008 році за ініціативою парафіян і за підтримки влади, місцевого сільгосппідприємства було розпочато відновні роботи, що тривають й до цього часу.

Екскурсія з Полтави до Іоанно-Предтеченської церкви в селі Рябушки, 2020

Художній музей, за матеріалами:

  1. «Звід пам’яток історії та культури України». Сумська область. Енциклопедичне видання. Стаття Вечерський В. «Іоанно-Предтеченська церква». С.742-743.
  2. Книга пам’яті Сумської області. Том ІІ «Зруйновані храми Сумщини. Мартиролог втрачених святинь». Суми: Видавництво «Ярославна», 2007. С. 147.
  3. Ткаченко Б.І. «Лебедія. Історичні нариси в двох книгах». Книга перша. – Суми: Видавництво «Слобожанщина», 2000. С. 248-299.
  4. Електронний ресурс https://hghstories.com Точка доступу – https://hghstories.com/ua/church-ioan-ryabushky/

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть ваш коментар!
Будь ласка, введіть ваше ім'я тут